NEWsherbrace logo.png

IN THE PRESS

Unknown-3.png
182212miuuaqwjwx9tqw5v.jpg
hk01_article_og_placeholder.png
maxresdefault.jpg
71YL6SPR.jpeg
Screen Shot 2017-12-24 at 1.41.17 PM.png

​           教你天然升cup有法!

本地設計師打造香港女生專屬bra! 

182212miuuaqwjwx9tqw5v.jpg
​             06 Nov 2017 
by Beauty Exchange
Screen Shot 2018-01-14 at 3.02.47 PM.png

​           教你天然升cup有法!

本地設計師打造香港女生專屬bra! 

​             06 Nov 2017 
by Beauty Exchange
Unknown-3.png
Screenshot 2021-02-07 at 5.15.08 PM.png

​新城電台麻甩閨蜜-SHER BRACE專訪​

​             27 May 2018 
by 新城知訊台
maxresdefault.jpg
Screen Shot 2018-10-09 at 7.17.23 PM.png

                連Bra都唔識洗?!

             高低胸隨時溝唔到仔! 

​             28 Jul 2018 
by 新城知訊台
maxresdefault.jpg
Screenshot 2021-02-07 at 5.28.05 PM.png

【新年買新Bra】改善副乳下垂 設計師推度身訂做胸圍:冇分Cup數

​             29 Jan 2019 
by 香港 0 1
hk01_article_og_placeholder.png
Screenshot 2021-02-07 at 5.38.55 PM.png

【新年買新Bra】「iPad」未算最差? 內衣設計師:3成女仔胸部…

hk01_article_og_placeholder.png
​             29 Jan 2019 
by 香港 0 1
Screenshot 2021-02-07 at 5.39.20 PM.png

【新年買新Bra】機洗易變形?背扣要夠多? 解答6大胸圍常見問題

hk01_article_og_placeholder.png
​             29 Jan 2019 
by 香港 0 1
Screenshot 2021-02-07 at 5.22.31 PM.png

全部$3300以內!10件情人節女朋友必想收到禮物推介 悄悄tag給男朋友知道你的心意

​             14 Jan 2020
by Cosmopolitan
71YL6SPR.jpeg
Screenshot 2021-02-24 at 5.29.38 PM.png

坊間胸圍計算方法不準確〡功能內衣設計師教你5個揀Bra方法助你挑選最合適的胸圍

​             23 Feb  2021
by Cosmopolitan
71YL6SPR.jpeg