top of page
NEWsherbrace logo.png
搜尋

你有雞心虛實的迷思嗎?

已更新:2022年2月19日
近日多位客人度身時問我,著Bra 時「雞心」位置係咪一定要貼實晒先啱呢?


解答:

以一般正常身體胸型嚟計,著Bra時「雞心」平貼胸骨係必須的, 因為其位置貼實嘅話係有助穩固兩邊鋼圈位置,無咁易會移位,呢個亦喺行內設計及生產胸圍時嘅標準。

不過就算胸圍本身跟標準做到平貼胸骨,但因每個人嘅身體胸型都唔同,有兩類人確實較難平貼到。


1.「雞心」胸骨位置特別凹

有啲人天生「雞心」胸骨特別凹,由於乳房最高點與胸骨深度差距太大, 所以著Bra 時「雞心」位置往往較難平貼到。但咁樣未必一定唔啱,只能話相對其他人,當事人係較難Fit身, 會較容易令鋼圈移位,唯有靠其他部位嚟Fit身。


2. 「雞心」胸骨間距特別窄

如果你天生「雞心」胸骨距離只有幾mm闊, 同時乳房又豐滿的話,著Bra 時都會因為兩者距離太大,「雞心」胸骨又唔夠空間 ,所以雞心位置都未必貼服到。但只要鋼圈合適, 其他位置啱Fit, 都唔會有鋼圈移位嘅情況。如果你唔清楚自己係因著錯Bra而唔貼實,定係屬於上述情況,歡迎大家過嚟SHER BRACE 門市檢查一下。

1,821 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page